Z jakimi zaletami wiąże się podjęcie współpracy z zagranicznym personelem?

Świat to obecnie globalna wioska, a my czerpiemy z tego jak najwięcej korzyści – również na rynku pracy. Jakie zalety niesie ze sobą otwartość na zatrudnianie zagranicznego personelu?

1. Pracownicy zagraniczni a większa dyspozycyjność

Znaczna część cudzoziemców zatrudnionych na terenie Polski, szczególnie ci zza naszej wschodniej granicy, to głowy rodziny, które przyjechały tutaj, by wesprzeć finansowo swoich bliskich, którzy zostali na miejscu, w rodzimym kraju. Taki pracownik jest otwarty na dodatkowe zlecenia czy wyjazdy w delegacje, ponieważ wiąże się to dla niego nie tylko z okazją do podniesienia kwalifikacji, ale i do dodatkowego zarobku. W nietypowych i nagłych sytuacjach można więc na nich polegać.

2. To odpowiedź na brak polskich specjalistów

Pracownicy ze Wschodu stanowią duży odsetek w przed wszystkim w takich branżach, jak budownictwo czy rolnictwo, ale cudzoziemcy są w Polsce zatrudniani w firmach z różnych gałęzi przemysłu i usług. Są to przy tym fachowcy o kwalifikacjach nie gorszych od Polaków. Sięganie po napływową siłę roboczą pozwala firmom uzupełnić braki w kadrach i zapełnić stanowiska, na które nie ma chętnych wśród rodzimego personelu.

3. Brak formalności

Na tę zaletę możemy liczyć w przypadku podjęcia współpracy z agencją dostarczającą personel zagraniczny. To na jej barkach leży bowiem dopilnowanie wszystkich spraw formalnych związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, od samej rekrutacji zaczynając. Agencje dobrze znają przepisy, jakie należy spełnić podczas legalnego zatrudniania osób z poszczególnych krajów Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Coś, co potencjalnie może być dosyć problematyczne, z pomocą odpowiedniej agencji staje się bardzo prostym przedsięwzięciem.

4. Integracja kulturowa

Otwartość na zagraniczną siłę roboczą jest trwale związana z takimi pojęciami, jak integracja kulturowa, ale też migracja talentów czy wzrost gospodarczy. Firma zatrudniająca personel o zróżnicowanych geograficznie korzeniach jawi się jako przedsiębiorstwo łamiące kulturowo-językowe bariery, które stawia na integrację i rozwój talentów.

Jeśli zastanawiasz się nas zatrudnieniem personelu spoza naszego kraju, skontaktuj się z Work Asist Poland.