W pandemii wzrosła liczba cudzoziemców pracujących w Polsce

Chociaż początek pandemii przyniósł wiele obaw w związku z rynkiem pracowników zagranicznych w Polsce, to szybko okazało się, że sytuacja nie jest aż tak niepomyślna. Wstrzymane rekrutacje, problemy z budżetem i zamknięcie części stanowisk nie są już dłużej problemem, a liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce ponownie zaczęła rosnąć.

O jakich liczbach mowa?

Urząd do Spraw Cudzoziemców odnotowuje, że po zakończeniu pierwszego kwartału 2021 roku pozwolenie na legalny pobyt w Polsce posiadało 478,5 tys. osób Dla porównania, rok temu w tym samym momencie liczba ta wynosiła niespełna 441 tys.

Dane UdSC nie uwzględniają jednak osób, które przebywają w naszym kraju w ramach ruchu bezwizowego i na podstawie wiz. Jeszcze większe liczby podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w maju 2021 w ZUS-ie ubezpieczonych było ponad 780 tys. cudzoziemców, co jest wynikiem rekordowym. Wciąż jednak nie jest to pełen obraz sytuacji – niektórzy z cudzoziemców pracują na umowach nieoskładkowanych lub są zgłoszeni do ubezpieczenia w KRUS.

Wsparcie Tarczy antykryzysowej

Co przyczyniło się do tego, że pracownicy zagraniczni przez ostatni rok chętniej zostawali w Polsce? Dużym udogodnieniem okazały się przepisy, zgodnie z którymi osobom, które chciały realizować swój dotychczasowy cel pobytu lub nie mogły wrócić do swojego kraju z powodu pandemii, wydłużono legalny pobyt na terenie Polski. Co ważne, zgodnie z uchwałą do 30 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przedłużony jest nie tylko pobyt cudzoziemców w naszym kraju, ale również terminy składania wniosków o jego legalizację, okres ważności dokumentów tożsamości i dokumentów zezwalających na pobyt, a także wydanych już zezwoleń na pracę.

Rynek pracowników zagranicznych – jak dalej będzie rysować się sytuacja?

O ile udogodnienia wprowadzone przez „ustawy covidowe” pozwoliły zatrzymać cudzoziemców w Polsce na czas pandemii, to lekki niepokój wśród firm bazujących na zagranicznym personelu może wywoływać data, w której przestaną one obowiązywać. Możemy mieć bowiem do czynienia z sytuacją, w której 30 dni po zakończeniu stanu epidemicznego lub stanu epidemii dojedzie od masowych wyjazdów pracowników zagranicznych z naszego kraju.

Jak widać, choć liczba zatrudnionych w Polsce cudzoziemców rośnie, to sytuacja wciąż jest jednak dosyć niepewna. W czasach pandemii warto więc powierzyć outsourcing pracowników zagranicznych firmom specjalizującym się w tej dziedzinie.