Dlaczego zatrudnienie obcokrajowców to jedno z najlepszych rozwiązań dla firmy?

Jak wynika z wielu raportów obserwujących trendy na polskim rynku pracy, stawianie na pracowników zza granicy wschodniej i nie tylko jest świetnym rozwiązaniem dla wielu problemów, z którymi borykają się rodzimi pracodawcy.

Deficyty kadrowe

Według danych podanych przez Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie 2020 roku wynosiła 3,4 %, co plasuje nas na drugim miejscu listy państw europejskich z najmniejszym odsetkiem osób bez pracy. Tak niski procent to wynik sytuacji demograficznej oraz emigracji zarobkowej, a jego efektem jest ciągle zawężające się grono potencjalnych pracowników rodzimych. Zatrudnianie obcokrajowców jest więc jednym z rozwiązań, na które decydują się firmy zmagające się z brakami kadrowymi.

Bliskość kulturowa

Przeglądając branżowe raporty i analizy statystyczne GUS-u zauważyć można, iż w ostatnich latach tendencja sięgania po pracowników zza wschodniej granicy jest wzrostowa, a największą grupą stanowią pracownicy z Ukrainy. Pracodawcy przejawiają do nich pozytywny bądź neutralny stosunek, podkreślając ich zaangażowanie, pracowitość, duży stopień asymilacji i znajomości języka. Zaznaczają przy tym, że Ukraińcy w żadnym stopniu nie ustępują polskim pracownikom pod względem kompetencji. Pomimo tego, iż w znacznej mierze pracownicy z Ukrainy wciąż zajmują stanowiska na niższych szczeblach, to obserwuje się, że procent zatrudnionych na stanowiskach średniego i wysokiego szczebla stale rośnie.

Sezonowość w branży

Pracownicy ze Wschodu nierzadko decydują się na tymczasowy pobyt w Polsce, związany z pracą zarobkową. Kilka miesięcy pracy w naszym kraju jest w stanie dać im spory zastrzyk gotówki. Obcokrajowcy chętnie korzystają z takiej możliwości, szczególnie kiedy pracodawca branży sezonowej zapewnia im zakwaterowanie, co znacznie zmniejsza koszty pobytu w Polsce.

Również niestabilna sytuacja wywołana przez pandemię koronawirusa może wpłynąć na decyzję pracodawców o zmniejszeniu liczby etatów i częstszym proponowaniu umów tymczasowych na okresy większego zapotrzebowania kadrowego. Taka opcja może nie być interesująca dla pracowników rodzimych, ale dla obcokrajowców wręcz przeciwnie – będzie bardzo atrakcyjna.

Pomoc agencji zatrudniania

Jednym z głównych problemów przy zatrudnianiu obcokrajowców są aspekty prawne i formalne. W tej kwestii warto zdać się na kompetencje agencji zatrudnienia. Work Asist Poland posiada ponad dziesięć lat doświadczenia w poszukiwaniu, weryfikacji oraz spełnianiu wszelkich wymogów formalnych związanych z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy, a także Gruzji, Indii i wielu innych krajów z całego świata.